Monthly Archives: april 2012

Bruk av C.I.E-tittel som ikke er bekreftet av FCI

Briarder som vi vet oppfyller kravet til C.I.E-tittel (internasjonalt show championat) får oppført tittelen med stjerne (CIE*) på resultatsidene inntil tittelen er godkjent av FCI. Dette gjelder da de hunder som har mottatt tilstrekkelig antall CACIB. Norsk Briard Klubb skal i tillegg ha kopi av championatanmeldelsen som er sendt til NKK. Dette ble vedtatt på styremøtet den 29. mars 2012.

Styret

Spesialen 2012

Spesialen i pinsen 2012 nærmer seg. Gode hjelpere under arrangementet setter klubben alltid stor pris på :-). Har du lyst til å bidra med noe (kiosk, opprigging, rydding etterpå etc.), så ta kontakt med styret ved leder, mobil 91813275, e-post briard@klubb.nkk.no.

Styret

Sidene oppdatert 7/4-2012

Sidene er oppdatert med født kull under avl og oppdrett.