Monthly Archives: april 2013

Endring i lovene angående årsmøtedato

Årsmøtet vedtok en endring i klubbens lover gjeldende fra 10.03.2013, som sier at årsmøtene heretter skal avholdes innen 30. juni (tidligere sto det innen  31. mars).  Denne endringen åpner for at årsmøtene kan avholdes i forbindelse med spesialen i pinsen og styret har allerede besluttet at neste årsmøte skal avholdes i forbindelse med spesialen i 2014.

Styret