Monthly Archives: november 2013

Endringer i avlsreglene

Styret vedtok på styremøtet 28.08.2013 å gjøre noen justeringer i avlsreglene.

Endringene/tilleggene er markert med blått.

Under «Mentalitet» har vi i første setning lagt til: «Begge foreldre skal ha gjennomført en hel mentaltest før paring finner sted

Under «Alder / antall kull» har vi lagt til følgende anbefaling: «En hanhund bør ikke ha flere enn 4 kull i Norge (beregnet ut fra dagens populasjon/registreringstall).» Dette er for å opprettholde genetisk variasjon hos rasen.

Under «Generelle retningslinjer for avl» har vi justert følgende punkt: «Valpene skal snarest mulig registreres i Norsk Kennel Klub for oppdretters regning, og oppdretter skal sørge for at registrerings- og eierbeviset er eier i hende innen valpen er 9 måneder gammel.«

Vi har også lagt til følgende som nest siste punkt: «For øvrig skal NKKs etiske retningslinjer for avl og oppdrett følges.»

Styret

 

 

Fotokonkurranse

Norsk Briard Klubbs medlemmer inviteres til fotokonkurranse!

Tema er «briard/picard i aktivitet». Aktivitet kan være så mangt. Temaet er derfor ganske åpent, men utstillingsbilder trenger vi ikke i denne sammenheng.

Bildefilene bør være minst 1 MB store, gjerne enda større så de er mer anvendelige. Bildene sendes til briard@klubb.nkk.no innen 15.01.2014.

Dommer har vi hentet utenfra. Det er fotograf Helene Nilsen, http://hnfoto.no/ som skal vurdere bildene. De tre beste blir premiert.

Målet med konkurransen er at klubben fritt skal kunne benytte bildene på hjemmesiden, i medlemsbladet, på stands osv. etterpå. Vi trenger bilder!

Styret