Monthly Archives: januar 2014

Endringer i styret

Fra og med 01.01.2014 gjelder følgende endring i styret i Norsk Briard Klubb:

Nora Hansen har trukket seg som styremedlem på grunn av at hun ikke lenger har briard. Varamedlem Vibeke Pedersen rykker derfor opp som styremedlem for resten av perioden.

Styret