Avlsregler

NORSK BRIARD KLUBBS REGLER FOR AVL
Sist endret av styret den 28.08.2013.

Avlsrådets hovedoppgave er å veilede i avlsspørsmål. Dersom rådet finner at en eller begge avlshundene ikke bør benyttes i avl av gemytt- eller helsemessige årsaker, kan eventuelt ny paringspartner foreslås. Alle hunder som brukes i avl skal være fysisk og psykisk sunne og ha et rasetypisk temperament.

Følgende regler er de krav som må oppfylles for at valpekull skal kunne formidles gjennom Norsk Briard Klubbs valpeliste, i annonser på internett og i klubbens medlemsblad. Kull som ikke oppfyller kravene kan også bli formidlet, men det vil da bli informert om at kullet ikke oppfyller kravene og av hvilken grunn.

KRAV TIL FORELDREDYRENE

Helse – HD (hofteleddsdysplasi)
Begge foreldre skal være fri for HD (A eller B) og fotografering og avlesning for norskeide hunder skal være foretatt i Norge. For importerte hunder registrert i utenlandsk register anerkjent av NKK eller ved bruk av utenlandskeide/utenlandskregistrerte hunder i avl, er det NKKs regler for praktisering av innførte registreringsrestriksjoner som gjelder.

Ved videre avl utover 1 kull, anbefales det at så mange som mulig av tidligere avkom er HD-røntget, da det ellers vil være vanskelig å gjøre en vurdering av foreldredyrene.

Helse – RPE65 (nattblindhet)
Minimum en av foreldrene skal være DNA-testet fri for RPE65 eller genetisk fri gjennom sine egne foreldre. Les mer om nattblindhet og DNA-testing her.

Mentalitet
Begge foreldre skal ha gjennomført en hel mentaltest før paring finner sted (karaktertest, funksjonsanalyse, MH eller svensk korning). For utenlandskeid hund, er det reglene i hundens hjemland som gjelder. Les mer om de aktuelle mentaltestene her.

Eksteriør
Begge foreldre skal ha oppnådd minimum 2 ganger VG for 2 ulike dommere etter fylte 15 mnd. på offisiell utstilling.

Alder / antall kull
Tispen skal ved første gangs paring være minimum 2 år, og maksimum 6 år ved første fødsel.
Tispen skal ikke ha flere enn 4 kull totalt og det skal gå minst 12 mnd. mellom hvert kull.
Paring skal ikke finne sted etter at tispen har fylt 8 år.
Hannhunden skal ved første gangs paring være minimum 18 mnd.
En hanhund bør ikke ha flere enn 4 kull i Norge (beregnet ut fra dagens populasjon/registreringstall).

Innavlsprosent
Innavlsprosenten i kombinasjonen skal ikke overstige 6,25 % over 6 generasjoner (tilsvarer søskenbarnparing).

GENERELLE RETNINGSLINJER FOR VALPEFORMIDLING

1. Oppdretter (tispeeier) skal gi beskjed til avlsrådet:
Før parring finner sted (skriftlig på spesielt skjema)
Så snart paring er utført
Så snart valpene er født (skriftlig på spesielt skjema)
Så snart kullet er solgt
Avlsrådet sørger for å bringe informasjonen videre til valpeformidler, webmaster og redaktør.
2. Valpene skal leveres tidligst ved 8 ukers alder.
3. Valpene skal leveres med individuell helseattest, som ikke er eldre enn 7 dager og utstedt av veterinær.
4. Valpene leveres med skriftlig kjøpekontrakt (fortrinnsvis NKKs standard kjøpeavtale).
5. Valpene skal snarest mulig registreres i Norsk Kennel Klub for oppdretters regning, og oppdretter skal sørge for at registrerings- og eierbeviset er eier i hende innen valpen er 9 måneder gammel.
6. Oppdretter er medlem av Norsk Briard Klubb og har betalt medlemskap for inneværende år.
7. Oppdretter skal ikke henvise valpekjøpere til annen oppdretter.
8. Oppdretter må bestrebe seg på å følge rasens standard og kun benytte fysisk og mentalt friske individer i sitt avlsarbeide.For øvrig skal NKKs etiske retningslinjer for avl og oppdrett følges
Oppdretter som ikke følger alle ovenstående punkter, kan ikke påregne å få sine valper solgt gjennom valpeformidlingen.