Mentaltester

Mentaltesting

Her følger en liten orientering om de offisielle mentaltestene som pr. i dag er tilgjengelige for briard.

Karaktertest
Formålet med karaktertesten er å se om hunden er i besittelse av de nødvendige adferdstrekk for å kunne fungere i de daglige påvirkninger hunden blir utsatt for. Hunden må være minimum 10 mnd. for å kunne delta på denne testen.

Ved gjennomføring av prøven, skal hunden gjennom en testbane/løype hvor det er utplassert gjenstander og/eller figuranter. Det er momenter eller påvirkninger som er ment å skulle utløse handling hos hund i testbanen. Hvert moment omfatter tre sekvenser: Oppmerksomhet, gjennomføring og avslutning. En typisk testbane kan bestå av følgende momenter: Tilgjengelighet, passiv figurant, overraskelse – lydpåvirkning, visuell påvirkning og skuddprøve.

Det er ingen premiering på karaktertest. Prøven bedømmes etter fastsatt tabell for verdisetting av anlegg/egenskaper, og man får resultatet ”bestått”/”ikke bestått”. Hund som får resultatet ”ikke bestått” tre ganger, kan aldri mer starte på karaktertest. Fullstendig informasjon om karaktertest finnes under ”regler” eller ”jakt- og brukshund” på http://www.nkk.no.

Funksjonsanalyse
Funksjonsanalysens tilsiktede mål er å beskrive/måle i hvor sterk grad hunden er i besittelse av visse egenskaper og adferdstrekk som har stor betydning i avl og innlæring. Hunden må være minimum 22 mnd. og maksimum 48 mnd. for å delta på denne prøven.

Ved gjennomføring av prøven, skal hunden gjennom en testbane/løype hvor det er utplassert gjenstander og/eller figuranter. Det er momenter eller påvirkninger som er ment å skulle utløse handling hos hund i testbanen. Hvert moment omfatter tre faser: Vekking, handlingsprogram og avreaksjon. En typisk testbane kan bestå av følgende momenter: Tilgjengelighet, lekelyst, jaktlyst, jaktkamp, førertilknytning/koordinering, førertilknytning/koordinering med forstyrrelse, overraskelse, lydfølsomhet, sosial kamplyst, dominans, forsvarslyst og skuddprøve.

Det er ingen premiering på funksjonsanalyse. Prøven bedømmes etter fastsatt tabell for verdisetting av anlegg/egenskaper, og man får resultatet ”bestått”/”ikke bestått”. Hund som får resultatet ”ikke bestått” to ganger, kan aldri mer starte på funksjonsanalyse. Fullstendig informasjon om funksjonsanalyse finnes under ”regler” eller ”jakt- og brukshund” på http://www.nkk.no.

Mentalbeskrivelse (MH)
Formålet med MH er å beskrive hundens mentalitet innenfor regelverkets momenter, slik at man oppnår et best mulig beslutningsgrunnlag med tanke på avl og oppdrett. For å delta på MH må hunden være minimum 12 mnd.

MH-testbanen er en løype hvor det er plassert ut gjenstander og/eller figuranter i henhold til momentbeskrivelse. Momenter er de påvirkninger som er ment å skulle løse ut handling hos hunden i testbanen. Hvert moment omfatter tre sekvenser: Oppmerksomhet, gjennomføring og avslutning. En mentalbeskrivelse består av følgende momenter: Kontakt, lek, jakt, aktivitetsnivå, avstandslek, overraskelse, lydfølsomhet, spøkelser, lek igjen og skuddprøve.

Det er ingen premiering i MH. Hundens reaksjoner under prøven beskrives etter fastsatt tabell for verdisetting av anlegg/atferd/egenskaper. Skuddprøven bedømmes etter fastsatte verdier. Hund som får resultatet ”ikke bestått” tre ganger, kan aldri mer starte på MH. Fullstendig informasjon om MH finnes på http://www.nkk.no.

Det er også mulig å delta på MH i Sverige. MH mer utbredt i Sverige enn her i landet. Der er det vanlig at alle individene i et kull beskrives. På denne måten kan man skaffe seg en bedre oppfattning av arvbarheten av de mentale egenskapene. For hver hund opprettes det en protokoll der egenskapene beskrives alt ettersom hunden går banen med bestemte momenter. Med hele protokollen som grunnlag, kan man få en oversikt som f.eks. en oppdretter kan anvende som hjelpemiddel i sitt avlsarbeide. ”Bestått”/”ikke bestått” er derfor fjernet i denne beskrivelsen. Hunden får kun betegnelsen ”kjent mentalstatus” når beskrivelsen er gjennomført. I Sverige er minimumsalder for deltagelse på MH 12 mnd. Mer informasjon om MH finner du på Svenska Briardklubbens internettsider http://www.briardklubben.se (se under: ”klubben” – ”sektorer” – ”mental sektorer”).

Svensk korning
Korning er benevnelsen på en test som hovedsakelig har som formål å bedømme en hunds mentale anlegg og hvordan den egner seg for praktisk bruksarbeide. Det er en test som består av to deler, en mentaldel og en eksteriørdel.

Korningens mentaldel (MT) er den delen hvor de mentale egenskapene prøves. En protokoll opprettes for å gi en detaljert beskrivelse av hundens egenskaper. Den svenske korningen består av følgende ti momenter: Retningssituationer, upplev ny miljö, hälsning och lek, lilla bytet, stora bytet, figurskogen, dumpe, skrammel, trumgubben, sleden, spöken, skottfasthet. For å delta må hunden ha oppnådd 24 mnd. men ei 48 mnd. alder. Resultatet man får er ”godkjent” eller ”ikke godkjent”.

Eksteriørbeskrivelse kalles den del der briardens eksteriør prøves og sammenlignes med rasestandarden. Beskrivelsen følger en ferdig protokoll og er betydelig mer detaljert enn den bedømmelsen som forekommer på utstilling. For deltagelse kreves det at hunden er minimum 24 mnd. Hunden kvalitetsbedømmes og må oppnå minst tilsvarende 2. premie på utstillings i åpen klasse, for å bli godkjent i korningens eksteriørdel.

Hund som oppnår resultatet ”godkjent” i både mentaldelen og eksteriørdelen samt er fri for HD (hofteleddsdysplasi), tildeles den offisielle tittelen KORAD.

Mer informasjon om korning finner du på Svenska Briardklubbens internettsider http://www.briardklubben.se

Avlsrådet