Omplassering

Det er for tiden ingen hunder til omplassering.