Gjeterhundkurs i Vågå 2016

11850738_1158480064179201_4501431469582482169_o

Norsk Briard Klubb inviterer til gjeterhundkurs for medlemmer i Norsk Briard Klubb sommeren 2016. Instruktør: Ørjan Halvorsen.

Dato ukeskurs: 4. – 8. juli, uke 27
Dato helgekurs: 5. – 7. august, uke 31

Pris ukeskurs: kr 3500,-
Pris helgekurs: kr 2000,-

Kurset starter på kveldstid første dag, da med teori og bli-kjent-kveld. Etter teori samles vi gjerne rundt bålet for hyggelig samvær. Praksis foregår i hovedsak i en innhegning som ligger i tilknytning til campingplassen. Vi starter gjerne rundt kl 9 og holder på utover ettermiddagen slik at alle hundene får prøvd seg like mye i løpet av dagen. Dersom det er ekstremt varmt, kan det hende man starter svært tidlig på morgenen, tar en pause i løpet av den varmeste tiden på dagen, og starter igjen med trening på kvelden. Dette tilpasses etter forholdene.

Kursene avholdes på Skåra Camping i Vågå, og innkvartering skjer på campingplassen.
Campingplassen her flere hytter til utleie, pris pr døgn er kr 250,-. Det er ikke veldig høy standard på hyttene og campingen. Mat ordner man selv. Det er også mulig å ha med telt eller campingvogn, men det er ikke veldig god plass til dette på campingplassen.

Dersom man ønsker overnatting med høyere standard, finnes det alternativer, men da må man ordne dette selv.

Påmeldingen er bindende – og vi kjører etter prinsippet «først til mølla».

Påmelding sendes til:
Siri Guldseth, e-post: siriguldseth@gmail.com
eller på melding via Facebook.

Endringer i styret

Fra og med 01.01.2014 gjelder følgende endring i styret i Norsk Briard Klubb:

Nora Hansen har trukket seg som styremedlem på grunn av at hun ikke lenger har briard. Varamedlem Vibeke Pedersen rykker derfor opp som styremedlem for resten av perioden.

Styret

Endringer i avlsreglene

Styret vedtok på styremøtet 28.08.2013 å gjøre noen justeringer i avlsreglene.

Endringene/tilleggene er markert med blått.

Under «Mentalitet» har vi i første setning lagt til: «Begge foreldre skal ha gjennomført en hel mentaltest før paring finner sted

Under «Alder / antall kull» har vi lagt til følgende anbefaling: «En hanhund bør ikke ha flere enn 4 kull i Norge (beregnet ut fra dagens populasjon/registreringstall).» Dette er for å opprettholde genetisk variasjon hos rasen.

Under «Generelle retningslinjer for avl» har vi justert følgende punkt: «Valpene skal snarest mulig registreres i Norsk Kennel Klub for oppdretters regning, og oppdretter skal sørge for at registrerings- og eierbeviset er eier i hende innen valpen er 9 måneder gammel.«

Vi har også lagt til følgende som nest siste punkt: «For øvrig skal NKKs etiske retningslinjer for avl og oppdrett følges.»

Styret

 

 

Fotokonkurranse

Norsk Briard Klubbs medlemmer inviteres til fotokonkurranse!

Tema er «briard/picard i aktivitet». Aktivitet kan være så mangt. Temaet er derfor ganske åpent, men utstillingsbilder trenger vi ikke i denne sammenheng.

Bildefilene bør være minst 1 MB store, gjerne enda større så de er mer anvendelige. Bildene sendes til briard@klubb.nkk.no innen 15.01.2014.

Dommer har vi hentet utenfra. Det er fotograf Helene Nilsen, http://hnfoto.no/ som skal vurdere bildene. De tre beste blir premiert.

Målet med konkurransen er at klubben fritt skal kunne benytte bildene på hjemmesiden, i medlemsbladet, på stands osv. etterpå. Vi trenger bilder!

Styret

 

 

Medlemstreff 28. september på Eidsvoll

Norsk Briard Klubb inviterer til medlemstreff                                                             fawn-unghundpå området til Eidsvoll Hundeklubb                 lørdag 28. september kl. 12.00.

Treffet har fokus på familiehunden med aktiviteter som: Hundesprint, agility (hinderbane), pelsstell, natursti, triks, enkelt spor, godbitsøk og annen hjernetrim. Vi tilpasser treffet etter deltagerne og deres ønsker.

Det blir enkel servering: Kaker og kaffe/te/saft.

Det er også mulig å få kjøpt effekter med klubbens logo.

Området til Eidsvoll Hundeklubb ligger på Ormlia ved Eidsvoll Værks Skiklubb, rett ovenfor nye Nebbenes Kro ved E6. Der er det stor inngjerdet treningsbane og klubbhus vi får benytte.

Veibeskrivelse: Ormlia, EHK klubblokale. Følg E6 til Ormliakrysset Eidsvoll (ved Nebbenes Kroer). Ta av E6 og følg skilting retning Hurdal (veg 180). Ta av til venstre umiddelbart etter rundkjøring og følg skilting til Skistadion, fortsett til man ikke kommer lenger.                                                                                      Adresse: Østre Hurdalsvei 172, 2074 Eidsvoll Verk.                                               Kart: http://kart.gulesider.no/query?what=map&search_word=ormlia

Kontaktpersoner: Nora tlf. 91 37 03 40, Trude tlf. 91 81 32 75.nytte.

Velkommen til en uhøytidlig og morsom familiedag!

Styret

Høring – utredning av antall utstillinger/»stor-cert»

NKKs høring angående utredning av antall utstillinger/cert og «stor-cert» ble behandlet av styret i Norsk Briard Klubb (NBrK) på styremøtet den 12. juni 2013.  Kort fortalt ble det i høringen foreslått en kraftig og styrt reduksjon i antall utstillinger og cert for å øke certet og championatets verdi, da det de siste årene har vært en inflasjon i antall utstillinger arrangert i Norge.

Styret i NBrK ønsker ikke at komiteens forslag skal gjennomføres slik det er skissert, men hvis så skjer blir det feil å fastsette antall cert uti fra antall registrerte valper pr år. Det blir mer riktig å bruke antall hunder som deltar på utstilling pr år som beregningsgrunnlag. Dette fordi vi har mange flere ulike individer som deltar på utstilling pr år, enn det er nyregistreringer.
Styret mener at det først og fremst bør gjøres endringer når det gjelder invitasjoner til utstillinger fra klubbene. Sånn som systemet er nå, tror vi det er mange som sender ut generelle tillatelser for enkelthetens skyld. Vi har allerede hatt oppe til diskusjon om vi skal si nei til en del utstillingsinvitasjoner, og tror det er veien å gå i første omgang.

Styret

Dommerforslag til spesialen

Dommer til spesialutstillingen vår i 2014 er klar (Jari Pellas, Finland). Nå trenger vi hjelp til å finner dommer i 2015.

Forslag sendes til styret: briard@klubb.nkk.no og mottas med stor takk!!!

Styret

Briard & picard samlingen 2013

Det er påmeldt hele 36 briarder og 1 picard til årets spesialutstilling på Vestby Gjestegård & Hyttepark i pinsen. Spesialutstillingen er søndag 19. mai og starter kl 11.00. Dommer er Wera Hübenthal.

På lørdag  18. mai starter vi kl 13.00 med uoffisielle lydighetsprøver, nybegynner klasse og viderekommende klasse (påmelding på stedet, kr 100,-). Deretter blir det hundesprint, og kl 15.00 utstillingstrening. Kl 16.00 inviterer vi til medlemsmøte angående RAS (rasespesifikk avlsstrategi) og deretter generelt møte med åpent tema.

Vi ønsker alle briard og picard interesserte hjertelig velkommen!

Styret

 

Endring i lovene angående årsmøtedato

Årsmøtet vedtok en endring i klubbens lover gjeldende fra 10.03.2013, som sier at årsmøtene heretter skal avholdes innen 30. juni (tidligere sto det innen  31. mars).  Denne endringen åpner for at årsmøtene kan avholdes i forbindelse med spesialen i pinsen og styret har allerede besluttet at neste årsmøte skal avholdes i forbindelse med spesialen i 2014.

Styret

Rasepresentasjon av briard i Hundesport

Her er en gledelig nyhet! I NKKs blad Hundesport nr. 4-2013 er vi så heldige at vi har fått med en 3-siders rasepresentasjon av briard. Målet med denne presentasjonen er å vise frem rasen, skape nysgjerrighet. Så får vi håpe resultatet blir at mange flere får øynene opp for den flotte rasen vår :-).

Styret