Fotokonkurranse 2016

BRIARD- OG PICARDKALENDER 2017.
Styret i briardklubben utlyser bildekonkurranse slik at vi kan lage en briard- og picardkalender for 2017.

Konkurransen vil pågå gjennom hele 2016 og det vil være en konkurranse for hver måned. Bildene må være tatt i akkurat DEN måneden konkurransen gjelder (ikke arkivbilder) og være med briarder eller picarder i fokus. Bildene skal helst gjenspeile den måneden bildet skal gjelde for og bør derfor være tatt utendørs.

Innsendelsesfrist er den 5. i hver påfølgende måned. Bildene må være i stort format slik at det er egnet til trykking.

Ved deltakelse i konkurransen gir deltarne tillatelse til at briardklubben kan benytte bildene på i briardbladet, i katalog til spesialutstillingen, på web- og FB-sidene.

Styret er jury for utvelgelse av vinnerbildet pr mnd. I de tilfeller noen i styret selv har bidratt med bilder til konkurransen, fratrer denne ved behandling av saken. Vinneren publiseres på klubbens web- og FB-sider.

Bildene sendes til briardklubbens e-postadresse:
briard@klubb.nkk.no

Første frist for innsendelse av bilder i januarkonkurransen er 5. februar 2016.

Vi håper på mange flotte bilder av briarder og picarder i aktivitet.