Årets briard

Regler for utregning av Årets Briarder
Revidert pr 08.02.2012 som tilpasning til nye utstillingsregler fra 01.01.2012.

Godkjennings- og opprykkskarakterer innen bruks revidert pr 13.06.2007.

Kun norske, offisielle utstillinger, lydighets-, agility- og bruksprøver gjelder. Utenlandskeide/ oppdrettede hunder kan delta. Eier må være medlem av Norsk Briard Klubb. De 5 beste utstillingsresultatene er tellende. De 3 beste resultatene i LP og AG er tellende. I brukskonkurranser er kun hundens beste resultat i sin klasse tellende.

Årets Utstillingsbriard:

Best i Rasen (BIR): 1 poeng for hver deltakende briard.
Best i motsatt kjønn(BIM): 1 poeng for hver deltakende briard i sitt kjønn + 1 poeng for hver hund i motsatt kjønn som ikke får CK.
2. BHK/BTK: 1 poeng for hver deltakende briard i sitt kjønn unntatt for vinneren + 1 poeng for hver hund i motsatt kjønn som ikke får CK.
3. BHK/BTK: 1 poeng for hver deltakende briard i sitt kjønn unntatt for vinneren og nr 2 + 1 poeng for hver hun i motsatt kjønn som ikke får CK.. osv, osv.
4. BHK/BTK: 1 poeng for hver deltakende briard i sitt kjønn unntatt for vinneren, nr 2 og nr 3 + 1 poeng for hver hun i motsatt kjønn som ikke får CK.. osv, osv.
Klassevinner med EXCELLENT og CK men uten plassering i BHK/BTK 1 poeng for hver hund den slår i sin klasse + 1 poeng for alle hunder i andre klasser, begge kjønn, som ikke får CK.
2. plass i klassen med EXCELLENT og CK men uten plassering i BHK/BTK (osv for 3. og 4. plassert i sin klasse) 1 poeng for hver hund den slår i sin klasse (minus for nr 1 i klassen)+ 1 poeng for alle hunder i andre klasser, begge kjønn, som ikke får CK.
EXCELLENT og CK uten plassering i konkurranseklasse 1 poeng for hver hund, begge kjønn, som ikke får CK.
EXCELLENT og plassert i konkurranseklasse men uten CK 1 poeng for hver hund den slår i sin klasse + 1 poeng for hunder begge kjønn som får dårligere premiering enn EXCELLENT (dvs VG, G, SUFF, KIP, 0).
VERY GOOD og plassert i konkurranseklasse (alle klasser): 1 poeng for hver hund den slår i sin klasse + 1 poeng for hunder begge kjønn som får dårligere premiering enn VERY GOOD (dvs G, SUFF, KIP, 0).
VERY GOOD men uplassert i konkurranseklasse (alle klasser) 1 poeng for hunder begge kjønn som får dårligere premiering enn VERY GOOD
GOOD alle klasser, eller IM/KIP: 0 poeng.

Det gis 5 tilleggspoeng for CK/CERT:
Det gis 4 tilleggspoeng for CACIB.
Det gis 2 tilleggspoeng for res.CACIB.
Det gis ikke poeng for hunder ikke møtt (IM)
Internasjonale champions eller juniorer som slår CACIB- og/eller res.CACIB-vinneren skal ha CACIB/res.CACIB-poeng (4, hhv 2 tilleggspoeng).

Antall hunder i gruppa: 1. BIG 2. BIG 3. BIG 4. BIG
– 100 4 3 2 1
101 – 200 5 4 3 2
200 – 300 6 5 4 3
301 – 7 6 5 4
Antall hunder på
utstillingen:
 1. BIS 2. BIS 3. BIS 4. BIS
– 500 9 8 7 6
501 – 1000 10 9 8 7
1001 – 2001 11 10 9 8
2001 – 3000 12 11 10 9
3001 – 13 12 11 10

For å få BIG-poeng må minst 5 raser fra gruppe 1 være representert på utstillingen. Dersom det er få deltakende grupper på utstillingen, og man ikke arrangerer gruppefinale, men går direkte på BIS-finale, vil det på utstillinger av denne karakter utdeles gruppepoeng for det antall hunder som deltar i BIS-finalen. Det må delta minst 5 raser i finalen for å få tildelt poeng.

For å få BIS-poeng må minst 5 grupper være representert på utstillingen. Gruppepoengene regnes ikke med dersom hunden plasserer seg i BIS. BIG og BIS-poeng regnes i tillegg til rasepoeng.

Årets Veteran
Årets veteran regnes ut etter ovenstående regler, men gis også tilleggspoeng for plassering i BIS-veteranklassen etter følgende skala:

1. BIS-VETERAN 2. BIS-VETERAN 3. BIS-VETERAN 4. BIS-VETERAN
25 20 15 10

Årets Avlshann
Avlshanner som har minst 3 eller flere utstilte avkom i løpet av året kan delta. De 5 beste resultatene fra de 5 beste avkommene legges sammen (basert på listen over årets utstillingsbriard).

Årets Avlstispe
Avlstisper som har 3 eller flere utstilte avkom i løpet av året kan delta. De 5 beste resultatene fra de 5
beste avkommene legges sammen (basert på listen over årets utstillingsbriard).

Årets Oppdretter
Oppdrettere som har 3 eller flere utstilte hunder av sitt oppdrett i løpet av året kan delta. De 5 beste
resultatene fra de 5 beste avkommene legges sammen.

Årets Lydighetsbriard
1. Ekvipasjen må ha deltatt på minst 3 stevner og oppnådd minst èn 1. premie i klassen.
2. En og samme hund kan konkurrere i flere klasser dersom den har fått opprykk.
3. Det kåres årsbeste i alle 4 klasser: kl I, kl II, kl III og kl Elite.
4. Poengsummen for de 3 beste resultatene i hver enkelt klasse legges sammen.

Kommentar:
1. Kun offisielle stevner (arr. av NKK eller samarbeidende klubb) er tellende.
2. Utenlandskeide hunder kan delta dersom eier er medlem i Norsk Briard Klubb.

Årets Agilitybriard
1. Ekvipasjen må ha deltatt på minst 3 stevner og oppnådd minst èn 1. premie.
2. En og samme hund kan konkurrere i flere klasser dersom den har fått opprykk.
3. Det kåres årsbeste i alle 3 klasser.
4. Poengsummen for de 3 beste resultatene legges sammen (lavest feilpoengsum).

Kommentar:
1. 1. premie i agility tilsvarer 5 feilpoeng eller færre.
2. Lavest feilpoengsum vinner.
3. Kun offisielle stevner (arr. av NKK eller samarbeidende klubb) er tellende.
4. Utenlandskeide hunder kan delta dersom eier er medlem i Norsk Briard Klubb.

Årets Bruksbriard
· Deltakeren må være medlem av Norsk Briard Klubb det inneværende år.
· Det tellende resultatet må være oppnådd på et offisielt brukshundstevne.
· Det kåres årsbeste i klassene D, C, B og A uavhengig av spesialgren.
· Det beste resultatet til hver ekvipasje er tellende. Dersom to ekvipasjer har lik poengsum,
plasseres den med best karakter i sin spesialgren høyest.
· Det tellende resultatet må være av ”godkjent” karakter.
· En ekvipasje kan konkurrere i flere klasser samme år.
· Ekvipasjene er selv ansvarlig for å dokumentere sine resultatet for klubben det inneværende år for å delta.

Godkjennings- og opprykkskarakterer (gjeldende fra 13.06.2007) 

Klasse D Klasse C Klasse B Klasse A
Godkjent 160 300 300 325
– derav i spesialøvelsen 35 150 160 175
Oppflytting 224 420 480
– derav i spesialøvelsen 49 210 256
– derav i lydighetsøvelsen 196 196
Certificat/CACIT 520
– derav i spesialøvelsen 232
– derav i lydighetsøvelsen 210

Certifikat: Det deles ut certifikat i hver gruppe i klasse A etter følgende retningslinjer: Vinneren i hver gruppe i klasse A får certifikat dersom han har 520 poeng eller høyere. Videre deles det ut cert. til de som har poengsummer med inntil 10 poeng bak vinnersummen, forutsatt at disse har over 520 poeng. Alle som har over 585 poeng får tildelt cert.

CACIT: Prøven skal være terminfestet som Internasjonal prøve. Det deles ut CACIT og res. CACIT i hver gruppe i klasse A etter følgende retningslinjer: Vinneren i hver gruppe i klasse A får CACIT dersom han har 520 poeng eller høyere. Videre deles det ut res. CACIT til ekvipasjen som ikke er mer enn 10 poeng etter vinneren i gruppen, så sant denne også har 520 poeng eller mer.