Lover

LOVER FOR NORSK BRIARD KLUBB
Vedtatt første gang av årsmøtet den 18.02.81
Sist endret av årsmøtet den 10.03.13.
Sist godkjent av NKK den 27.02.2015.