Medlem

Som medlem i Norsk Briard Klubb mottar du vårt medlemsblad BRIARD to ganger pr år. I tillegg vil du få informasjon om det som skjer i klubbregi, delta på klubbens spesialutstilling og få redusert påmeldingsavgift dersom du skal delta på offisielle stevner eller utstillinger i regi av Norsk Kennel Klubb (NKK) eller andre klubber tilknyttet NKK.

Innmelding i klubben:
Er du interessert i å melde deg inn i Norsk Briard Klubb kan du gjøre dette på to måter:
1) Via NKKs web-sider. Gå til «Bli medlem» og fyll inn skjemaet som kommer opp. Følg deretter oppskriften inne på websiden.
2) Ved å sende en e-post til klubbens e-postadresse: briard@klubb.nkk.no.

Dersom det er ytterligere spørsmål angående innmelding, kontakt styret på ovenstående e-postadresse.